Petra Papierniková, Katka Petrisková a Tomáš Pešek – Koučovací prístup v práci s mladými

Episode 6 August 10, 2021 00:28:10
Petra Papierniková, Katka Petrisková a Tomáš Pešek – Koučovací prístup v práci s mladými
Inovácie v prístupoch k mladým
Petra Papierniková, Katka Petrisková a Tomáš Pešek – Koučovací prístup v práci s mladými
/

Show Notes

Ako vyzerá koučovací prístup v práci s mladými? V čom je iný ako mentoring? Ako to vyzerá v praxi a v čom je to prínosné? A ako to vyzerá v praxi v práci s mladými aj v školskom prostredí? Tento krát som si dovolil krátky úvod sám a následne sa rozprával s Peťou Papiernikovou a Katkou Petriskovou. Peťa využíva koučovací prístup vo svojej organizácii EduEra a v podpore tímov mladých pri realizácii Solidárnych projektov a Katka Petriskovou vo svojej práci na bilinguálnom gymnáziu C.S. Lewisa a ako mentorka v Komenskom inštitúte. Viac o téme: https://www.ozviac.sk/event/koucing-ako-specificka-metoda-sprevadzania-mladych www.icf.sk Vaším reakciám a spätným väzbám sa potešíme na adrese [email protected], kde s nami zdieľajte aj tipy na ďalšie zaujímavé témy či hostí. Viac zaujímavých podcastov nájdete na stránke www.aapo.sk/podcasty.

Other Episodes

Episode 1.

December 03, 2020 00:20:07
Episode Cover

Alena Tomanová – aktuálne trendy v životnom štýle mladých na Slovensku

V čom je táto generácia iná, ako tie predchádzajúce? Aké sú aktuálne trendy v životnom štýle mladých? Nie sú to náhodou iba krátkodobé módne vlny? A ak ide o trendy, ako na to máme reagovať? Rozprávali sme s Alenkou Tomanovou, ktorá sa dlhodobo venuje mladým ľuďom a pracuje v organizácii YouthWatch. Viac k téme na stránke www.youthwatch.sk/trendy ...

Listen

Episode

April 19, 2021 00:20:35
Episode Cover

Zdenka Podhorská – Adaptačné kurzy pre stredoškolákov

Čo sú to adaptačné kurzy? Aké majú ciele? Čo prinášajú študentom a čo škole? A čo je dôležité v partnerstve mládežníckej organizácie so školou? A prečo sú v ČR veľmi rozšírené a u nás je to stále pomerne inovatívny prístup? Aj na tieto otázky mi odpovedala v našom rozhovore Zdenka Podhorská, dlhoročná lektorka a inštruktorka zážitkovej pedagogiky z mládežníckej organizácie PLUSKO. Viac informácii o téme: http://adaptacnykurz.plusko.net/info-nielen-pre-rodicov/preco-to-robime Vaším reakciám a spätným väzbám sa potešíme na adrese [email protected], kde s nami zdieľajte aj tipy na ďalšie zaujímavé témy či hostí. Viac zaujímavých podcastov nájdete na stránke www.aapo.sk/podcasty. ...

Listen

Episode 3

February 10, 2021 00:24:18
Episode Cover

Michal Kuzár - Creative learning environment

V našom ďalšom podcaste venovanom inováciám vo vzdelávaní sa zameriame na CLE (Creative Learning Environment) – spôsob nazerania na proces vzdelávania, ktorý má podporiť prirodzenú potrebu učiť sa tak, aby to bolo čo najefektívnejšie. Celá metóda sa riadi myšlienkou „Menej učiť, viac naučiť“. Ako? Pozývaním žiakov do samotnej tvorby vyučovacieho procesu, využívaním ich vlastného potenciálu čí hľadaním novej roly učiteľa v dobe technológií. O tom všetkom ako aj o ďalších témach, ktorým sa CLE venuje bude hovoriť Michal Kuzár. Michal sa mladým venuje už 13 rokov a posledných 6 v organizácii V.I.A.C., kde sa primárne venuje neformálnemu a zážitkovému vzdelávaniu. ...

Listen